Adhoc Cultura

Taula Educació i Museus

Per encàrrec de la Direcció de Patrimoni Cultural i l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona el 2022 iniciem l'impuls de Taula Educació i Museus

Per encàrrec de la Direcció de Patrimoni Cultural i l'Institut de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona el 2022 iniciem l'impuls de Taula Educació i Museus
Per encàrrec de la Direcció de Patrimoni Cultural i l’Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona el 2022 iniciem l’impuls de Taula Educació i Museus per acordar les estratègies educatives que els museus han d’impulsar per ajustar-se a les metodologies educatives de les escoles. La Taula treballa de manera coordinada amb el Consell d’Innovació Pedagògica, i també es vol incentivar el disseny de programes de col·laboració regular entre museus i centres educatius per continuar fomentant el paper dels museus en l’educació al llarg de la vida, avançant en la relació amb altres agents educatius (universitats, centres de formació professional, entitats d’educació en el lleure, escoles de dansa i música), socials (associacions culturals, socials, veïnals, entitats del tercer sector) i artístics. Per fer-ho posem en marxa la metodologia pròpia Impuls Cooperatiu Adhoc (ICA) a partir de la creació d’un equip motor, diverses comissions, la creació del butlletí intern TIP’s de la TEM, el banc de recursos Rusc i l’inici de creació de documents marc com ara la redacció de forma conjunta amb el CIP del model sostenible de contractació pública per a la licitació dels serveis educatius dels museus de Barcelona.

Descobreix el nostre espai de suport mutu en el sector cultural, una proposta que neix de la preocupació i de les dificultats que han d'afrontar els diferents actors de l'escenari cultural davant d'un context marcat per la incertesa, el canvi i la inestabilitat. Un espai on alliberem els nostres aprenentatges, eines i metodologies. Una proposta d'acompanyament personalitzat en la cerca de recursos i d'informació d'interès per a agents culturals en el marc d'un context de gran incertesa