Adhoc Cultura

Drets culturals - museus bcn

Barcelona s'afegeix al debat internacional sobre els drets culturals amb un pla de ciutat específic i pioner

Barcelona s'afegeix al debat internacional sobre els drets culturals amb un pla de ciutat específic i pioner
Barcelona s’afegeix al debat internacional sobre els drets culturals amb un pla de ciutat específic i pioner que lidera l’aterratge municipalista d’aquesta estratègia global. Els reptes són l’accés, les pràctiques culturals, la innovació, la governança democràtica, el reconeixement de la diversitat, la creativitat, la producció cultural i l’enfortiment comunitari amb la ciutadania i els agents sectorials com a consideracions centrals de la implementació. Adhoc Cultura va rebre l’encàrrec d’articular un procés de codisseny a partir d’un bloc inicial d’unes sis sessions amb els diferents professionals de la cultura i el patrimoni, i un segon bloc de treball amb les direccions dels tretze museus que configuren la gestió de l’ICUB. Com a resultat d’aquesta feina, la proposta Museus de ciutat: innovació, educació i dret a participar en el patrimoni cultural de Barcelona, és la vuitena de les nou mesures que inclou el pla. Es tracta d’un recull de projectes i línies d’actuació que busquen reforçar el paper dels equipaments museístics i patrimonials com a agents clau en la defensa dels drets a la participació cultural, la difusió, el coneixement, la conservació, la memòria i la representació.

Descobreix el nostre espai de suport mutu en el sector cultural, una proposta que neix de la preocupació i de les dificultats que han d'afrontar els diferents actors de l'escenari cultural davant d'un context marcat per la incertesa, el canvi i la inestabilitat. Un espai on alliberem els nostres aprenentatges, eines i metodologies. Una proposta d'acompanyament personalitzat en la cerca de recursos i d'informació d'interès per a agents culturals en el marc d'un context de gran incertesa