El nostre mètode | Adhoc Cultura

El nostre mètode

Parteix del la unió de tres nuclis de treball: l'anàlisi, la coparticipació i la innovació

Anàlisi intern que parteix de l'escolta activa i l'estudi de les dades facilitades per l'entitat i un anàlisi de les dades socials, estadístiques i oferta cultural de l'àrea d'influència de l'entitat.

La cocreació a partir de dinàmiques participatives a partir de les les Tècniques del Manual Thinking i el Serius Lego Play amb diversos grups de treball.

Innovació entenem que el procés d'innovació cultural és sobretot compromís, esforç, col·laboració i reflexió.

Si aquests elements es treballen de forma col·lectiva, tant en àmbit intern de la institució com en relació amb l'entorn, es creen espais generadors de cultura i riquesa intel·lectual

D'aquest procés se'n genera un document marc que esdevé eina on es descriuen els principis rectors, les estratègies i les línies d'actuació de l'entitat.

El nostre mètode

Parteix del la unió de tres nuclis de treball: l'anàlisi, la coparticipació i la innovació

Anàlisi intern que parteix de l'escolta activa i l'estudi de les dades facilitades per l'entitat i un anàlisi de les dades socials, estadístiques i oferta cultural de l'àrea d'influència de l'entitat.

La cocreació a partir de dinàmiques participatives a partir de les les Tècniques del Manual Thinking i el Serius Lego Play amb diversos grups de treball.

Innovació entenem que el procés d'innovació cultural és sobretot compromís, esforç, col·laboració i reflexió.

Si aquests elements es treballen de forma col·lectiva, tant en àmbit intern de la institució com en relació amb l'entorn, es creen espais generadors de cultura i riquesa intel·lectual

D'aquest procés se'n genera un document marc que esdevé eina on es descriuen els principis rectors, les estratègies i les línies d'actuació de l'entitat.