Adhoc Cultura

Museu de l'Hospitalet

L'any 2018, el Museu de l'Hospitalet (MdLH) va iniciar un procés d'innovació pedagògica per tal de transformar i actualitzar l'oferta del seu servei educatiu.

L'any 2018, el Museu de l'Hospitalet (MdLH) va iniciar un procés d'innovació pedagògica per tal de transformar i actualitzar l'oferta del seu servei educatiu.
L’any 2018, el Museu de l’Hospitalet (MdLH) va iniciar un procés d’innovació pedagògica per tal de transformar i actualitzar l’oferta del seu servei educatiu. La fita era que el públic no només visités el museu, sinó que també hi aprengués i hi participés de manera activa. Per fer-ho, vam desenvolupar un procés participatiu en forma de grups de discussió, en què vam convidar a participar-hi diversos col·lectius dels entorns educatiu i cultural de la ciutat per saber què esperaven del museu i de les seves activitats. El resultat va ser un document marc en què s’assentaven les bases per potenciar la integració, la participació i l’esperit crític en totes les activitats. Amb els materials obtinguts i els resultats en els grups de discussió, es va crear un segell de qualitat i singularitat que han de complir totes les noves propostes d’activitats del servei educatiu del museu, així com establir els fonaments d’un futur HUB Cultural que afavoreixi la participació i el diàleg entre el museu i els usuaris. Aquest va ser un projecte que va rebre la distinció de Bona pràctica per part de la Federació de Municipis de Catalunya i la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals.

Descobreix el nostre espai de suport mutu en el sector cultural, una proposta que neix de la preocupació i de les dificultats que han d'afrontar els diferents actors de l'escenari cultural davant d'un context marcat per la incertesa, el canvi i la inestabilitat. Un espai on alliberem els nostres aprenentatges, eines i metodologies. Una proposta d'acompanyament personalitzat en la cerca de recursos i d'informació d'interès per a agents culturals en el marc d'un context de gran incertesa