Adhoc Cultura

LA INNOVACIÓ OBERTA MARCA LA DIFERÈNCIA

dimarts, 24 d’agost de 2021

ADHOC CULTURA fa temps que apostem per la innovació oberta i col·laborem amb professionals d’altres sectors que ens ajuden a fer aquest procés. Això enriqueix cadascun dels projectes on participen amb enfocs com el de la gamificació, la facilitació, el marketing, el disseny web...

No és cap sorpresa si diem que les persones que treballem en el sector cultural, tal com les de qualsevol altre sector, no ho sabem tot sobre com funcionen les ments de les persones que visiten els museus. Per aquesta raó és tan important obrir el nostre prisma i incorporar perspectives diverses i d’altres sectors als nostres projectes.

ADHOC CULTURA fa temps que apostem per la innovació oberta i col·laborem amb professionals d’altres sectors que ens ajuden a fer aquest procés. Això enriqueix cadascun dels projectes on participen amb enfocs com el de la gamificació, la facilitació, el marketing, el disseny web…

Per aquesta raó, durant la jornada d’ARALAB HACKING, que va tenir lloc el dia 15 de juliol de 2020, pensada per reconnectar joves i museus, era important incorporar persones que poguessin ajudar a cada grup a sortir de la seva zona de confort, a mirar el seu projecte des d’altres perspectives i a guiar-los al llarg de la jornada.

Per fer-ho vam definir dos perfils diferents. Ponents i mentor@s. Tothom amb trajectòries diverses, plens de coneixements, experteses no estrictament relacionades al món dels museus però sí que definitivament útils.

Els experts es van encarregar d’estimular les ments dels equips amb les seves píndoles per promoure la integració de nous enfocs als projectes. Aquestes van ser de molt bona rebuda, de fet, hi ha qui hagués preferit que s’allarguessin més.

·         Oscar Garcia, director acadèmic de Serious Games (centre universitari sobre videojocs i jocs aplicats), va parlar sobre la importància d’incorporar el factor Joc i de l’Equip en qualsevol proposta cultural (mira la seva píndola aquí).

·         Josep Maria Herms, director de Playmedia i expert en màrqueting experiencial, va compartir amb nosaltres les claus per aconseguir connectar emocionalment amb els nostres públics a partir d’experiències realment significatives.

L’equip de mentor@s, que va assistir als grups durant tota la jornada, estava format per un grup amb perfils molt diversos (consulta qui va formar-ne part aquí). La seva tasca era guiar, fer pensar, trencar esquemes i validar les propostes sempre pensant obertament, sense prejudicis i aportant el seu important gra de sorra a cada equip.

Tots dos perfils, que van molt positivament la jornada, la metodologia i l’enfoc de la sessió, van formar part de l’equip jurat que va determinar, juntament amb la valoració del binomi ADHOC CULTURA + Núria Serrat, el projecte guanyador de la primera edició de l’ARALAB HACKING.

La presència de ponents i mentor@s va ser molt ben rebuda per tothom i, si bé és cert que hauria estat encara millor realitzar una sessió prèvia de preparació on es compartís amb ells i elles la metodologia, la dinàmica i rúbrica de valoració de projectes, El seu paper va ser clau i va complir amb totes les expectatives. Tothom va veure ràpidament el potencial d’incorporar la innovació oberta als projectes culturals per crear propostes significatives i diferencials.


Descobreix el nostre espai de suport mutu en el sector cultural, una proposta que neix de la preocupació i de les dificultats que han d'afrontar els diferents actors de l'escenari cultural davant d'un context marcat per la incertesa, el canvi i la inestabilitat. Un espai on alliberem els nostres aprenentatges, eines i metodologies. Una proposta d'acompanyament personalitzat en la cerca de recursos i d'informació d'interès per a agents culturals en el marc d'un context de gran incertesa