Adhoc Cultura

Joves i cultura repte a treballar

divendres, 4 de març de 2022

La cultura es percep des d’una visió holística, una manera de viure que ho impregna tot. S'entén que és ubiqua i que el punt d’accés pel seu gaudi és la pròpia persona. Això vol dir que anar al museu sempre serà una opció però la joventut busca models més fàcils, gratuïts, de lleure i evasió per connectar amb aquests equipaments.

En l’informe de factors que incideixen en la participació cultural de la gent jove a Catalunya, realitzat pel CoNCA l’any 2020 es descriuen les barreres que identifiquen els joves per a la participació cultural. És remarcable que, en tercer lloc, després del preu i el temps lliure, trobem la manca de difusió sobre activitats i esdeveniments culturals. En el mateix informe, els joves destaquen també quins són els canals principals pels quals reben o busquen informació sobre activitats culturals, aquests són: Whatsapp i Instagram. És important comentar també una última barrera com és la desconfiança en els operadors. A l’informe es deixa constància que els joves es veuen condicionats a participar en una activitat cultural per qui sigui l’operador organitzador, i tendeixen a sentir més confiança en participar amb operadors de la seva generació o d’una propera.

És important comentar també una última barrera com és la desconfiança en els operadors

Aquest mateix informe mostra el reenfoc de la “generació de la crisi” (o generacions Y i Z), és a dir, joves entre 16 i 30 anys, que viu la cultura d’una manera totalment diferent de les generacions anteriors. La cultura es percep des d’una visió holística, una manera de viure que ho impregna tot. S’entén que és ubiqua i que el punt d’accés pel seu gaudi és la pròpia persona. Això vol dir que anar al museu sempre serà una opció però la joventut busca models més fàcils, gratuïts, de lleure i evasió per connectar amb aquests equipaments. 

Davant d’aquestes evidències, els museus han dedicat grans esforços a treballar en la branca de creació de propostes per a joves i també en la millora de la comunicació però, tal com indica l’informe, mai han acabat de trobar l’estratègia adequada per fer-ho possible i connectar una nova generació crítica i compromesa amb uns equipaments que no gaudeixen d’una percepció massa positiva dins d’aquest grup de la població. 


Descobreix el nostre espai de suport mutu en el sector cultural, una proposta que neix de la preocupació i de les dificultats que han d'afrontar els diferents actors de l'escenari cultural davant d'un context marcat per la incertesa, el canvi i la inestabilitat. Un espai on alliberem els nostres aprenentatges, eines i metodologies. Una proposta d'acompanyament personalitzat en la cerca de recursos i d'informació d'interès per a agents culturals en el marc d'un context de gran incertesa